Cảm âm (Sáo C5) – Futari No Kimochi – Nhạc Nhật

Bố cục: A – B [A]re fa sol, sol sib Do2,Re2 Fa2 Re2, Do2 sib sol,Re2 Do2 sol, Re2 Do2 sol fa rere fa sol, sol sib Do2,Re2 Fa2 Re2, Do2 sib sol,Re2 Do2 sol, Re2 Do2 sol fa sol [B]Re2 Fa2 Sol2, Fa2 Sol2,La2 Fa2 Sol2, Fa2 Do2 Re2,Re2 Fa2 Sol2, Fa2 Sol2 Sib2 La2 Fa2 Re2Re2 Fa2 Sol2, Fa2 Sol2, La2 Fa2 Sol2, Fa2 Do2 Re2,Re2 Do2 sol, Re2 Do2 sol, fa sol…

Cảm âm (Sáo C5) – Yume To Hazakura – Nhạc Nhật

Bố cục: A – B – C [A]do fa fa sol la / la re2 do2 la sol fa sol lado fa fa sol la / la re2 do2 la sol fa sol fado fa fa sol la / la re2 do2 la sol fa sol lado fa fa sol la / la re2 do2 la sol fa sol fa [B] la do2 re2 / re2 do2 re2 do2 la […]

Cảm Âm (Sáo C5) – My Heart Will Go On – James Horner, Will Jennings – Sáo Trúc Nguyễn Quyết

Bố cục: A – A – B – (Nhạc dạo giữa) – Lặp lại cả bài [A] fa fa fa fa mi_fa, fa mi_fa, sol la_sol fa fa fa fa mi_fa, fa do… [A] fa fa fa fa mi_fa, fa mi_fa, sol la_sol fa fa fa fa mi_fa, fa do… [B] fa… sol…, do do2 […]

Cảm Âm (Sáo C5) – Happy Birthday – Nhạc Nước Ngoài – Sáo Trúc Nguyễn Quyết

– Bố cục: A – (Nhạc dạo giữa) – B [A] do do re do fa mi, do do re do sol fa do do do2 la fa mi re sib sib la fa sol… fa (Nhạc dạo giữa) [B] do do re do fa mi, do do re do sol fa do do do2 […]

0974836029
chat-active-icon