Cảm Âm (Sáo C5) – Jingle Bell – Nhạc Nước Ngoài – Sáo Trúc Nguyễn Quyết

Bố cục: A – B – A

[A]

la la la, la la la, la do2 fa sol la

sib sib sib, sib sib la la, la la la sol sol la sol do2

la la la, la la la, la do2 fa sol la

sib sib sib, sib sib la la, la la do2 do2 sib sol fa

[B]

do la sol fa do, do do do la sol fa re

re sib la sol mi, mi do2 do2 sib sol la.

do la sol fa do, do do do la sol fa re

re sib la sol do2 do2 do2 do2 re2 do2 sib sol fa

[A’]

la la la, la la la, la do2 fa sol la

sib sib sib, sib sib la la, la la la sol sol la sol do2

la la la, la la la, la do2 fa sol la

sib sib sib, sib sib la la, la la do2 do2 sib sol fa…(Lặp lại)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon