Cảm Âm (Sáo C5) – Thằng Hầu – Nhật Phong – Sáo Trúc Nguyễn Quyết

Bố cục: A – B – C – (Nhạc dạo giữa) – A -B -C’

[A]

re2 re2 re2 re2 do2 la, sol la do2 la

re2 re2 re2 re2 do2 la, sol la do2 la

re2 re2 re2 mi2 re2, re2 do2, sol la do2 la

la sol la re, fa sol, fa mi do re

[B]

re2 re2 re2 fa2 re2, do2 la sol la do2 la

re2 re2 re2 mi2 re2, re2 do2, sol la do2 la

re2 re2 re2 fa2 re2, do2 la sol la do2 la

la sol la re, fa sol, la do2 la re2

[C]

re2 la2 sol2 fa2 re2, do2 do2 sol la, do2 re2 do2

re2 la2 sol2 fa2 re2, fa2 sol2 do3 la2

re2 la2 sol2 fa2 re2, do2 do2 sol la, do2 re2 do2

mi2 fa2 mi2 re2, fa2 mi2 fa2 mi2 do2 re2…

(Nhạc dạo giữa)

[A]

re2 re2 re2 re2 do2 la, sol la do2 la

re2 re2 re2 re2 do2 la, sol la do2 la

re2 re2 re2 mi2 re2, re2 do2, sol la do2 la

la sol la re, fa sol, fa mi do re

[B]

re2 re2 re2 fa2 re2, do2 la sol la do2 la

re2 re2 re2 mi2 re2, re2 do2, sol la do2 la

re2 re2 re2 fa2 re2, do2 la sol la do2 la

la sol la re, fa sol, la do2 la re2

[C’]

re2 la2 sol2 fa2 re2, do2 do2 sol la, do2 re2 do2

re2 la2 sol2 fa2 re2, fa2 sol2 do3 la2

re2 la2 sol2 fa2 re2, do2 do2 sol la, do2 re2 do2

mi2 fa2 mi2 re2, fa2 mi2 fa2 mi2 do2 re2

re2 la2 sol2 fa2 re2, do2 do2 sol la, do2 re2 do2

mi2 fa2 mi2 re2, fa2 mi2 fa2 mi2 do2 re2…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon