Cảm Âm (Sáo C5) – Happy Birthday – Nhạc Nước Ngoài – Sáo Trúc Nguyễn Quyết

Bố cục: A – (Nhạc dạo giữa) – B

[A]

do do re do fa mi, do do re do sol fa

do do do2 la fa mi re sib sib la fa sol… fa

(Nhạc dạo giữa)

[B]

do do re do fa mi, do do re do sol fa

do do do2 la fa mi re sib sib la fa sol… fa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon