Cảm âm (Sáo C5) – Futari No Kimochi – Nhạc Nhật

Bố cục: A – B [A]re fa sol, sol sib Do2,Re2 Fa2 Re2, Do2 sib sol,Re2 Do2 sol, Re2 Do2 sol fa rere fa sol, sol sib Do2,Re2 Fa2 Re2, Do2 sib sol,Re2 Do2 sol, Re2 Do2 sol fa sol [B]Re2 Fa2 Sol2, Fa2 Sol2,La2 Fa2 Sol2, Fa2 Do2 Re2,Re2 Fa2 Sol2, Fa2 Sol2 Sib2 La2 Fa2 Re2Re2 Fa2 Sol2, Fa2 Sol2, La2 Fa2 Sol2, Fa2 Do2 Re2,Re2 Do2 sol, Re2 Do2 sol, fa sol…

Cảm âm (Sáo C5) – Yume To Hazakura – Nhạc Nhật

Bố cục: A – B – C [A]do fa fa sol la / la re2 do2 la sol fa sol lado fa fa sol la / la re2 do2 la sol fa sol fado fa fa sol la / la re2 do2 la sol fa sol lado fa fa sol la / la re2 do2 la sol fa sol fa [B] la do2 re2 / re2 do2 re2 do2 la […]

Cảm âm (A4) – Phải Lòng Con Gái Bến Tre – Phan Ni Tấn – Luân Hoán

Bố cục: A1 – A2 – B – A3 – Nhạc dạo – C [A1]la re2_do2 la sol_fa re2 fa2_re2mi2 la_sol2 la_sol2 mi2_re2 do2la re2 si la sol fa_refa sol_la re2_sol2 si_la sol_lasol2_la2 si_la mi2 sol2_la2 sol2_la2 sol2_mi2 re2..do2 la_do2 la sol_fa re2re2_fa2 fa do2 re2_fa2 si_la re2_fa re2si_la re fa fa_sol sol_la [A2]la re2_do2 […]

Cảm âm (Sáo C5) – Đất Phương Nam – Lư Nhất Vũ

Bố cục: A1 – A2 – B – Nhạc dạo – A1 – A2 – B [A1]la si la sol fa rere fa la re si lafa do2 re2 fa2re2 la / la fa2 mi2 mi2mi2 mi2 re2 do2 do2la do2 la fa re [A2]re fa la re2 si si lasi fa la re fa_si la sol fado2 do2 do2 do2 / re2 do2 fa / do2 do2 la2 do2 re2mi2 mi2 mi2 mi2 / mi2 la mi2 / mi2_sol2 sol2 fa2 la2 / fa2 mi2 re2 […]

Bài 4: ÂM NHẠC CHUYÊN NGHIỆP TRONG DÂN GIAN – HÁT XẨM

Hát Xẩm  là lối hát truyền đời của những người nghèo, tật nguyên dùng làm phương tiện khất thực. Ở một số tỉnh phía Bắc, từ Nghệ An, Thanh Hóa trở ra, nghệ nhân hát Xẩm  tập hợp, tổ chức thành “làng Xẩm “, “hội Xẩm ”. Từ Huế trở vào hay gặp những người […]

Chương 5: Âm Nhạc Sân Khấu Truyền Thống Việt Nam – Bài 3: Âm Nhạc Sân Khấu Cải Lương

Chương 5 – Âm nhạc sân khấu truyền thống Việt Nam Bài 3 ÂM NHẠC SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG “Cải lương” với nghĩa gốc là sự “sửa đổi những cái không thích hợp” nhưng “không động đến nền tảng”. Nhưng, Cải Lương là tên gọi một loại hình sân khấu xuất hiện vào những năm đầu […]

0974836029
chat-active-icon