Cảm Âm (Sáo C5) – 999 Đóa Hồng – Nhạc Hoa

Bố cục: A1 – A2 – B

[A1]
fa2 mi2 do2 re2, la sol fa sol do2 la
la do2 la sol, re2 do2 re2 mi2 do2 la
fa2 mi2 do2 re2, la sol fa sol do2 la
la do2 la sol, fa mi re….

[A2]
fa2 mi2 do2 re2, la sol fa sol do2 la
la do2 la sol, re2 do2 re2 mi2 do2 la
fa2 mi2 do2 re2, la sol fa sol do2 la
la do2 la sol, la do2 re2….

[B]
re2 re2 fa2 sol2 la2 la2 fa2, re2 re2 mi2 re2 mi2 re2 do2 la
re2 re2 fa2 sol2 la2 la2 fa2, re2 re2 mi2 re2 mi2 re2 do2 la
sol2 so2l sol2, sol2 mi2 re2 do2 la
sol2 sol2 sol2, sol2 mi2 re2 do2 la do2 re2….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon