Cảm Âm (Sáo C5) – Người Tình Mùa Đông – Như Quỳnh – Sáo Trúc Nguyễn Quyết

Bố cục: A – B – C – B’ – (Nhạc dạo giữa) – Lặp lại cả bài

[A]

do re fa fa fa sol la

la do2 re2, re2 fa2 re2_do2 la

la sol, sol sol fa re do re

do re, fa fa sol la

[B]

do re fa fa fa sol la

la do2 re2, re2 fa2 re2_do2 la

la sol, sol sol fa re do re

fa2 mi2, mi2 mi2 re2_do2 re2

[C]

fa sol la, do2 la, sol fa sol la

do2 la, sol fa sol la, mi2 re2 do2_re2

re2 do2 re2, do2 re2, do2 la_sol la

do2 la_sol sol sol fa fa sol la

fa sol la, do2 la, sol fa sol la

do2 la, sol fa sol la, mi2 re2 do2_re2

re2 do2 re2, re2 fa2 fa2 re2 la do2

[B’]

do re fa fa fa sol la

la do2 re2, re2 fa2 re2_do2 la

la sol, sol sol fa re do re

fa2 mi2, fa2 mi2 re2_do2 re2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon