Cảm âm (Sáo C5) – Bến Thượng Hải – Nhạc Hoa

Bố cục: A1 – A2 – B1 – B2

[A1]
La Do2 Re2, La Do2 Sol, La Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 Fa La Sol
Sol La Do2 La-Sol La Re, Re Fa Sol La Sol Fa Re Fa Do

[A2]
La Do2 Re2, La Do2 Sol, La Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 Fa La Sol
Sol La Do2 La-Sol La Re, Re Fa Sol La Mi Re Do Re Fa

[B1]
Fa2 Fa2 Re2 Fa2, Re2 Fa2 Re2 Do2,
Do2 Do2 La Re2, Do2 Fa Sol Fa Sol La
La La Sol La, La Fa2 Mi2 Re2, La La Sol, La Fa2 Fa2 Re2 La Do2
La Do2 Re2, La Do2 Sol, La Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 Fa La Sol
Sol La Do2 La-Sol La Re, Re Fa Sol La Mi Re Do Re Fa

[B2]
Fa2 Fa2 Re2 Fa2, Re2 Fa2 Re2 Do2,
Do2 Do2 La Re2, Do2 Fa Sol Fa Sol La
La La Sol La, La Fa2 Mi2 Re2, La La Sol, La2 Fa2 Fa Re2 La Do2
La Do2 Re2, La Do2 Sol, La Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 Fa La Sol
Sol La Do2 La-Sol La Re, Re Fa Sol La Mi Re Do Re Fa
Sol La Do2 La-Sol La Re, Re Fa Sol La Mi Re Do Re Fa…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon