Cảm âm (C5) – Tình Xưa Nghĩa Cũ 2 – Nhạc Hoa

Bố cục: A1- A2 – B – A3 Nhạc dạo – A1 – A2 – B – A3

[A1]
La La Do2 Re2 Fa2 Mi2 Re2 Do2
La Do2 Re2 Re2, Do2 La Do2 Fa Re SoL
SoL Fa SoL La Do2, SoL La Do2 Do2 Mi Re
Re La SoL Fa Re Do Re-Mi Re Do

[A2]
La La Do2 Re2 Fa2 Mi2 Re2 Do2
La Do2 Re2 Re2, Do2 La Do2 Fa Re SoL
SoL Fa SoL La Do2, SoL La Do2 Do2 Mi Re
Re La SoL Fa Re Fa Do Re Fa…

[B]
SoL Fa SoL Re2 Do2 La SoL Fa SoL La
La SoL La Do2 Re2 Do2 Re2 Mi2 Re2
Re2 La Do2 Fa2 Re2 Do2 La Do2 SoL
SoL La SoL Fa SoL Fa SoL La Do2

A3
Fa2 Re2 Do2 La La Do Re Fa Mi Re Do
La Do2 Re2 Re2, Do2 La Do2 Fa Re SoL
SoL Fa SoL La Do2, SoL La Do2 Do2 Mi Re
Re La SoL Fa Re Fa Do Re Fa…

[Nhạc dạo]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon