Cảm Âm (Sáo C5) Nụ Hồng Mong Manh – Nhạc Hoa

Bố Cục: A1 – A2 -B1 – B2

[A1]
fa fa fa fa fa_re do
do_re fa fa fa fa fa sol la
sol sol sol sol sol_fa la
sol_fa re re re re re_fa re…

[A2]
fa fa fa fa fa_re do
do_re fa fa fa fa fa sol la
sol sol sol sol sol_fa la
la_sol la la la la la do2 re2.
..

[B1]
re2 re2 re2 re2 do2_la sol,
la sol_la do2 do2 do2 do2 do2_la sol
la sol_fa,
re re re re re_fa, sol sol sol sol sol_la
re re re re re_fa re.
..

[B2]
re2 re2 re2 re2 do2_la sol
la sol_la do2 do2 do2 do2 do2_la sol
la sol_fa
,
re re re re re_fa, sol sol sol sol sol_la
do2 do2 do2 do2 do2 la re2.
..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon