Cảm Âm (Sáo C5) – My Heart Will Go On – James Horner, Will Jennings – Sáo Trúc Nguyễn Quyết

Bố cục: A – A – B – (Nhạc dạo giữa) – Lặp lại cả bài

[A]

fa fa fa fa mi_fa, fa mi_fa, sol la_sol

fa fa fa fa mi_fa, fa do

[A]

fa fa fa fa mi_fa, fa mi_fa, sol la_sol

fa fa fa fa mi_fa, fa do

[B]

fa… sol…, do do2 sib_la sol, la sib la sol_fa mi_fa mi re do

fa… sol…, do do2 sib_la sol, la sib la sol_fa mi_fa, mi mi_fa, sol la sol_fa fa

(Nhạc dạo giữa)

[A]

fa fa fa fa mi_fa, fa mi_fa, sol la_sol

fa fa fa fa mi_fa, fa do

[A]

fa fa fa fa mi_fa, fa mi_fa, sol la_sol

fa fa fa fa mi_fa, fa do

[B]

fa… sol…, do do2 sib_la sol, la sib la sol_fa mi_fa mi re do

fa… sol…, do do2 sib_la sol, la sib la sol_fa mi_fa, mi mi_fa, sol la sol_fa fa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon