Cảm âm (Sáo C5) – Nàng Thơ – Hoàng Dũng

Bố cục: A1 – [Pre-chorus][Chorus 1] – A2 – [Chorus 2]

[A1]
sol, mi sol do2 si sol sol mi la
sol sol fa mi fa sol do
do fa fa fa fa sol sol mi re
sol, mi sol do2 re2 do2 si do2 do2
do2 do2 do2 do2 re2 mi2 mi2
do2 do2 do2 do2 re2 mi2 mi2 re2 re2

[Pre-chorus]
do2 do2 do2 si do2 re2 si do2 si si do2 la
do2 do2 do2 si do2 re2 si do2 si si do2 la
sol la sol

[Chorus 1]
sol fa mi sol mi2
mi2 fa2 mi2 si si si re2 si do2
do2 do2 re2 mi2 fa2
sol sol2 fa2 fa2 mi2 mi2 fa2 re2
sol fa mi sol mi2
re2 mi2 sol2, re2 mi2 do2
fa2 mi2 re2 do2 re2 la do2
sol sol

[A2]
sol mi sol do2 si sol sol mi mi
fa fa mi mi fa sol do
fa fa mi mi fa sol sol mi re
sol, mi sol do2 re2 do2 si do2 do2
do2 do2 do2 do2 re2 mi2 mi2
do2 la la la do2 re2 mi2 fa2 mi2 re2

[Chorus 2]
sol fa mi sol mi2
mi2 fa2 mi2 si si si re2 si do2
do2 do2 re2 mi2 fa2
sol sol2 fa2 fa2 mi2 mi2 fa2 re2
sol fa mi sol mi2
re2 mi2 sol2, re2 mi2 do2
fa2 mi2 re2 do2 re2 la do2
sol mi2 re2 do2…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon