Cảm âm (Sáo C5) – Đất Phương Nam – Lư Nhất Vũ

Bố cục: A1 – A2 – B – Nhạc dạo – A1 – A2 – B

[A1]
la si la sol fa re
re fa la re si la
fa do2 re2 fa2
re2 la / la fa2 mi2 mi2
mi2 mi2 re2 do2 do2
la do2 la fa re

[A2]
re fa la re2 si si la
si fa la re fa_si la sol fa
do2 do2 do2 do2 / re2 do2 fa / do2 do2 la2 do2 re2
mi2 mi2 mi2 mi2 / mi2 la mi2 / mi2_sol2 sol2 fa2 la2 / fa2 mi2 re2

[B]
fa do2 re2 re2 fa2 sol2 fa2 la do2 re2
re2 re2 la2 sol2 fa2 re2 re2 sol2 la2 sol2 fa2 sol2
fa2 la2 sol2 sol2 la2 sol2 re2 fa2 sol2 re2 do2
la do2 re2 re2 / re2 re2 do2 la do2 la re2 sol
fa la fa la sol fa re fa sol la
mi2 mi2 la la sol2_mi2
mi2 sol2 mi2 re2 do2 la mi2
la2 fa2 mi2 re2…

[Nhạc dạo]

[Lập lại cả bài]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon