Cảm âm (Bb4) – Sao Trời Làm Gió – Nal

Bố cục: A1 – A2 – A3 – A4 – Lý chiều chiều

[A1]
r2 f2 r2 d2 la, m2 s2 m2 r2-d2 d2 la d2 r2
r2-f2 s2 l2-si2 si2 r2-f2 s2, s2 f2 s2 si2 l2 f2 s2 l2
la m2 m2 s2 m2-r2 d2, la m2 s2 l2 la m2 s2-l2 r2.

[A2]
r2 f2 r2 d2 la, m2 s2 m2 r2-d2 d2 la d2 r2
r2-f2 s2 l2-si2 si2 r2-f2 s2, f2 s2 si2 l2 f2 s2 l2
la m2 m2 s2 m2-r2 d2, la m2 s2 l2 la m2 s2-l2 r2.

[A3]
f2 r2 f2 si2, si2 l2 f2 s2 l2-si2 s2 l2
r2 f2 l2 r2-f2 s2, s2 f2 s2 l2 r2-f2 s2-f2 r2
r2 f2 f2 si2, si2 la f2 s2 l2-si2 s2 l2
r2 f2 l2 f2 s2,s2-l2 la m2 m2-r2 d2 la r2.

[A4]
r2 f2 r2 d2 la, m2 s2 m2 r2-d2 d2 la d2 r2
r2-f2 s2 l2-si2 si2 r2-f2 s2, f2 s2 si2 l2 f2 s2 l2
la m2 m2 s2 m2-r2 d2, la m2 s2 l2 la m2 s2-l2 r2.

[Lý chiều chiều]
r2 r2…s2-l2 si2 l2 la r2
r2 la s2, l2-si2 l2-s2 f2 r2 f2-s2 si2-la
l2-r3 si2 l2-r3 si2 l2 s2, m2 s2 m2 r2 la
m2 r2 la la r2 s2-f2 r2, f2-si2 l2 l2 si2 s2-f2 r2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon