Cảm Âm (Sáo C5) – Cò Lả – Dân Ca Bắc Bộ – Sáo Trúc Nguyễn Quyết

Bố cục: A – B – (Nhạc dạo giữa) – A – B’

[A]

do2 sol, sol do2 sol_do2, sol_do2 la_sol la

la la, sol la_sol fa_sol do2

la_sol fa, do fa, fa_sol la, sol fa_sol do2 la, sol la_sol la do2 fa

la_sol fa fa, la_sol fa sol

do fa_sol la, sol_do2 la_sol fa

[B]

sol do2, do2 do2 re2, re2 la-sol fa, fa la fa_do2, la_sol fa

fa la la_sol fa sol do2 la, sol la_sol la_do2 fa

la_sol fa fa, la_sol fa sol

do fa_sol la, sol_do2 la_sol fa

(re do2 sol do2 la sol fa)

(Nhạc dạo giữa)

[A]

do2 sol, sol do2 sol_do2, sol_do2 la_sol la

la la, sol la_sol fa_sol do2

la_sol fa, do fa, fa_sol la, sol fa_sol do2 la, sol la_sol la do2 fa

la_sol fa fa, la_sol fa sol

do fa_sol la, sol_do2 la_sol fa

[B’]

sol do2, do2 do2 re2, re2 la-sol fa, fa la fa_do2, la_sol fa

fa la la_sol fa sol do2 la, sol la_sol la_do2 fa

la_sol fa fa, la_sol fa sol

do fa_sol la, sol_do2 la_sol fa

do fa_sol la, sol_do2 la_sol fa…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon