Cảm âm (Sáo C5) – Trống Cơm – Dân ca Bắc Bộ

Bố cục: A – B – A – B – nhạc dạo – A – B – A – B

[A]
sol sol do2 do2 re2 do2 sol
sol fa sol do2 sol do2 do2 do2 sol / sol fa sol
do2 do2 sol / sol fa sol

[B]
do2 do2 / re2 do2 re2 mi2
do2 do2 / re2 do2 re2 mi2
mi2 mi2 sol / la sol / la sol la sol la do2 / do2 do2 la sol la do2 sol
sol sol do2 / do2 do2 sol la sol la do2
sol sol do2 / do2 do2 sol la sol la do2
do2 do2 / re2 do2 re2 sol / sol2 la2 sol2
mi2 sol2 mi2 re2 mi2 / mi2 re2 mi2 sol2 sol2 mi2 re2 do2 la do2 la sol
la sol mi sol mi sol mi re do
la2 sol2 mi2 / sol2 mi2 sol2 mi2 re2 do2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon