Cảm âm (C5) – Bèo Dạt Mây Trôi – Dân ca Bắc Bộ

Bố cục: A1 – A2 – A3

[A1]
do2 do2 sol2 mi2 fa2 sol2 / la2 sol2 sol2
mi2 mi2 / mi2 re2 mi2 sol2 do2 / do2 mi2 re2 do2 la_sol
sol2 do3 mi2 fa2 sol2 / mi2 mi2 / mi2 re2 mi2 sol2 do2 / do2 mi2 re2 do2 la_sol
la do2 do2 re2 mi2 mi2 / mi2 mi2 re2 do2
re2 mi2 re2 mi2 sol2 do2 la_sol / do2 la_sol do2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2…

[A2]
do2 do2 sol2 mi2 fa2 sol2 / la2 sol2 sol2
mi2 mi2 / mi2 re2 mi2 sol2 do2 / do2 mi2 re2 do2 la_sol
sol2 do3 mi2 fa2 sol2 / mi2 mi2 / mi2 re2 mi2 sol2 do2 / do2 mi2 re2 do2 la_sol
la do2 do2 re2 mi2 mi2 / mi2 mi2 re2 do2
re2 mi2 re2 mi2 sol2 do2 la_sol/ do2 sol2 do2 re2 mi2 re2 do2…

[A3]
do2 do2 sol2 mi2 fa2 sol2 / la2 sol2 sol2
mi2 mi2 / mi2 re2 mi2 sol2 do2 / do2 mi2 re2 do2 la_sol
sol2 do3 mi2 fa2 sol2 / mi2 mi2 / mi2 re2 mi2 sol2 do2 / do2 mi2 re2 do2 la_sol
la do2 do2 re2 mi2 mi2 / mi2 mi2 re2 do2
re2 mi2 re2 mi2 sol2 do2 la_sol/ do2 sol2 do2 re2 mi2 re2 do2…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon