Cảm âm (Sáo C5) – Xuân Này Con Không Về – Trịnh Lâm Ngân

Bố cục: A1 – A2 – Nhạc dạo – B – C

[A1]
fa sol fa do / do fa sol Do2 Do2
D2 Re2 Do2 sol / sol Do2 Re2 Fa2 Fa2 Fa2
Sol2 Fa2 Do2 Do2 Re2 Do2 Re2 Fa2 Do2
Do2 Re2 Do2 fa sol la / sol Do2 Do2 la sol fa sol

[A2]
fa sol fa do / do fa sol Do2 Do2
Do2 Re2 Do2 sol / sol Do2 Re2 Fa2 Fa2
Fa2 Sol2 Fa2 Do2 Do2 Re2 Do2 Re2 Fa2 Do2
Do2 Re2 Do2 fa sol la / sol Do2 Do2 la sol sol Do2 fa

[Nhạc dạo]

[B]
Fa2 Re2 Do2 sib /  Do2 sol Do2 Re2
Re2 Do2 sib / Do2 fa sol Do2
la sol fa sol fa re fa sol
do re fa sol / fa sol sib DO2
Mi2 Re2 Do2 / Do2 sol Re2 Mi2 Mi2 / Mi2-Re2 Sol2 Sol2 Fa2 Fa2 Sol2 Do2  

[C]
fa sol fa do / do fa sol Do2 Do2
Do2 Re2 Do2 sol / sol Do2 Re2 Fa2 Fa2
Fa2 Sol2 Fa2 Do2 Do2 Re2 Do2 Re2 Fa2 Do2
Do2 Re2 Do2 fa sol la
fa Do2 Do2 la sol sol Do2 fa
sol Do2 Do2 / Re2 Do2 Re2 Mi2-Fa2….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon