Cảm âm (C5) – Qua Cầu Gió Bay – Dân ca Quan Họ Bắc Ninh

Bố cục: A1 – A2 – A3

[A1]
sol2 sol2, fa2 sol2 la2 sol2 fa2 sol2 la2 sol2
fa2 re2 do2 re2
re2 do2, re2 fa2 sol2 fa2 re2 re2 sol2 fa2 sol2 la2 sol2
do2 re2 fa2 re2 do2 re2 fa2 sol
sol sol sol re2 do2 re2 fa2 re2
sol sol sol re2 do2 re2 fa2 re2…

[A2]
sol2 sol2, fa2 sol2 la2 sol2 fa2 sol2 la2 sol2
fa2 re2 do2 re2
re2 do2, re2 fa2 sol2 fa2 re2 re2 sol2 fa2 sol2 la2 sol2
do2 re2 fa2 re2 do2 re2 fa2 sol
sol sol sol re2 do2 re2 fa2 re2
sol sol sol re2 do2 re2 fa2 re2…

[A3]
sol2 sol2, fa2 sol2 la2 sol2 fa2 sol2 la2 sol2
fa2 re2 do2 re2
re2 do2, re2 fa2 sol2 fa2 re2 re2 sol2 fa2 sol2 la2 sol2
do2 re2 fa2 re2 do2 re2 fa2 sol
sol sol sol re2 do2 re2 fa2 re2
sol sol sol re2 do2 re2 fa2 re2…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon