Cảm âm (sáo C5) – Chị Tôi – Trần Tiến

Bố cục: A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6

[A1]
la Re2 Mi2 Sol2 Re2, Do2_Re2 Do2 si la sol la la
Mi2 Sol2 Sol2_La2 Si2 Sol2, La2 Re2 Mi2
Mi2 Fa2 Sol2 La2 Sol2, Fa2 Sol2 Fa2 Mi2 Re2 la Re2 Mi2 Re2
la si Do2 si_Mi2 la

[A2]
la Re2 Mi2 Sol2 Re2, Do2_Re2 Do2 si la sol la la
Mi2 Sol2 Sol2_La2 Si2 Sol2, La2 Re2 Mi2
Mi2 Fa2 Sol2 La2 Sol2, Fa2 Sol2 Fa2 Mi2 Re2 la Re2 Mi2 Re2
la si Do2 si_Mi2 la

[A3]
la Re2 Mi2 Sol2 Re2, Do2_Re2 Do2 si la sol la la
Mi2 Sol2 Sol2_La2 Si2 Sol2, La2 Re2 Mi2
Mi2 Fa2 Sol2 La2 Sol2, Fa2 Sol2 Fa2 Mi2 Re2 la Re2 Mi2 Re2
la si Do2 si_Mi2 la

[A4]
la Re2 Mi2 Sol2 Re2, Do2_Re2 Do2 si la sol la la
Mi2 Sol2 Sol2_La2 Si2 Sol2, La2 Re2 Mi2
Mi2 Fa2 Sol2 La2 Sol2, Fa2 Sol2 Fa2 Mi2 Re2 la Re2 Mi2 Re2
la si Do2 si_Mi2 la

[A5]
la Re2 Mi2 Sol2 Re2, Do2_Re2 Do2 si la sol la la
Mi2 Sol2 Sol2_La2 Si2 Sol2, La2 Re2 Mi2
Mi2 Fa2 Sol2 La2 Sol2, Fa2 Sol2 Fa2 Mi2 Re2 la Re2 Mi2 Re2
la si Do2 si_Mi2 la

[A6]
la Re2 Mi2 Sol2 Re2, Do2_Re2 Do2 si la sol la la
Mi2 Sol2 Sol2_La2 Si2 Sol2, La2 Re2 Mi2
Mi2 Fa2 Sol2 La2 Sol2, Fa2 Sol2 Fa2 Mi2 Re2 la Re2 Mi2 Re2
la si Do2 si_Mi2 la…
la si Do2 si Do2 Mi2 la

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon