Cảm âm (Sáo C5) – Lý Chiều Chiều – Dân ca Nam Bộ

Do2 Do2 Fa2_Sol2 La2_Sol2 Fa2_Mi2 la_sol Do2, Do2 la_sol Fa2

La2_Sol2 Fa2_Mi2 Do2 Fa2_Sol2 La2_Sol2

Sol2_Do3 La2 Sol2_Do3 La2 Sol2_Fa2 Mi2_Fa2

Re2 Fa2 Re2 Do2_sib sol, Do2 fa sol_Do2 Do2

La2 La2 Sol2_Do3 La2 Sol2_Fa2 Mi2_Fa2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon