Cảm âm (Sáo C5) – Lý Cái Mơn – Dân ca Nam Bộ

re re fa sol fa sol sol_la Re2

Re2 Re2 la sol sol fa la sol_la fa sol

la_Do2 la la_sol fa sol la la sol_fa re_fa re

la Do2 Re2 Re2_Fa2 la Do2 Re2

la la_Do2 la la_sol

sol Do2 sol Re2 Do2 Do2_Re2 la_Do2 sol_fa Re2…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon