Cảm Âm (Sáo C5) – Lý Qua Cầu – Dân Ca Nam Bộ

Bố cục: A1 – A2 – nhạc dạo – A1 – A2

[A1]
sol la Re2, Fa2 La2_Si2 La2 Sol2 Fa2 Re2
si Re2_si la Re2 Fa2 Mi2 Re2 Do2 Re2, Mi2 Sol2 La2 Re2 Mi2

[A2]
sol la Do2 Re2, Re2 Do2 Re2 Fa2 La2 Sol2_Fa2 Re2
Fa2 Sol2 La2 Si2, Re3 Si2 La2 Fa2 La2 Do3 Re3
Do3 Re3 Sol2 La2 Re2 Fa2, Mi2 Re2 Do2 la La2 Sol2_Fa2 Re2…

[Nhạc dạo]

[A1]
sol la Re2, Fa2 La2_Si2 La2 Sol2 Fa2 Re2
si Re2_si la Re2 Fa2 Mi2 Re2 Do2 Re2, Mi2 Sol2 La2 Re2 Mi2

[A2]
sol la Do2 Re2, Re2 Do2 Re2 Fa2 La2 Sol2_Fa2 Re2
Fa2 Sol2 La2 Si2, Re3 Si2 La2 Fa2 La2 Do3 Re3
Do3 Re3 Sol2 La2 Re2 Fa2, Mi2 Re2 Do2 la La2 Sol2_Fa2 Re2…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon