Cảm Âm (Sáo C5) – Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh – Châu Đăng Khoa

cover

Bố Cục: A1 – A2 – B – Nhạc dạo – A1 – A2 – B

[A1]
đô2 mi2 si mi2 la sol mi
đô2 mi2 si mi2 đô2 sol2 mi2
đô2 mi2 si mi2 la sol mi
mi fa đô2 si sol la

[A2]
đô2 mi2 si mi2 la sol mi
đô2 mi2 si mi2 đô2 sol2 mi2
đô2 mi2 si mi2 la sol mi
mi fa la mi2 rê2 si la

[B]
đô2 si đô2 rê2 sol mi2 fa2 mi2 rê2 đô2
đô2 si đô2 rê2 sol mi2
đô2 si đô2 rê2 sol mi2 fa2 mi2 rê2 đô2
đô2 si la mi2 rê2 sol la
đô2 si la mi2 rê2 si la…

[Nhạc dạo]

[A1]
đô2 mi2 si mi2 la sol mi
đô2 mi2 si mi2 đô2 sol2 mi2
đô2 mi2 si mi2 la sol mi
mi fa đô2 si sol la

[A2]
đô2 mi2 si mi2 la sol mi
đô2 mi2 si mi2 đô2 sol2 mi2
đô2 mi2 si mi2 la sol mi
mi fa la mi2 rê2 si la

[B]
đô2 si đô2 rê2 sol mi2 fa2 mi2 rê2 đô2
đô2 si đô2 rê2 sol mi2
đô2 si đô2 rê2 sol mi2 fa2 mi2 rê2 đô2
đô2 si la mi2 rê2 sol la
đô2 si la mi2 rê2 si la…


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon