Cảm Âm (Sáo C5) – Lý Cây Bông – Dân Ca Nam Bộ

lycaybongc5

Bố cục: A – Nhạc dạo – A’

[A]
re2 do2 re2, re2 do2 re2 fa2
la do2 la do2 , re2 do2 la do2 re2 .
re2 re2 do2 fa do2 la, do2 re2 do2 la do2 re2 .
sol la do2 la sol fa re
fa do re fa sol la sol.
sol la do2 la sol fa re
fa do re fa sol la sol….

[Nhạc dạo]

[A’]
re2 do2 re2, re2 do2 re2 fa2
la do2 la do2 , re2 do2 la do2 re2 .
re2 re2 do2 fa do2 la, do2 re2 do2 la do2 re2 .
sol la do2 la sol fa re
fa do re fa sol la sol.
sol la do2 la sol fa re
fa do re fa sol la sol….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon