Cảm Âm (Sáo C5) – Dòng Máu Lạc Hồng – Lê Quang – Sáo Trúc Nguyễn Quyết

Bố cục: A – B – (Nhạc dạo giữa) – A – B

[A]

la mi2_do2 la, mi2_do2 re2, re2 sol2 re2 mi2 re2 do2 si la

la mi2_do2 la, mi2_do2 re2, re2 mi2_re2 do2_si la

la mi2_do2 la, mi2_do2 re2, re2 sol2 re2 mi2 re2 do2 si la

la mi2_do2 la, mi2_do2 re2, re2 re2 sol2 sol2, sol2 la2

(Đệm: la2 do3 la2, sol2 la2 re2 sol2 mi2, re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2 la)

[B]

mi2 sol2 la2, sol2 la2 re2 mi2, mi2 sol2_mi2 re2, mi2 si la sol la

mi2 sol2 la2, sol2 la2 re2 mi2, do2 mi2_sol2 re2 si son mi la

mi2 sol2 la2, sol2 la2 re2 mi2, mi2 sol2_mi2 re2, mi2 si la sol la

mi2 sol2 la2, sol2 la2 re2 mi2, mi2 sol2 do2 re2, mi2 sol2 re2 mi2, re2 mi2 sol2 do3 sol2 la2

(Nhạc dạo giữa)

[A]

la mi2_do2 la, mi2_do2 re2, re2 sol2 re2 mi2 re2 do2 si la

la mi2_do2 la, mi2_do2 re2, re2 mi2_re2 do2_si la

la mi2_do2 la, mi2_do2 re2, re2 sol2 re2 mi2 re2 do2 si la

la mi2_do2 la, mi2_do2 re2, re2 re2 sol2 sol2, sol2 la2

(Đệm: la2 do3 la2, sol2 la2 re2 sol2 mi2, re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2 la)

[B]

mi2 sol2 la2, sol2 la2 re2 mi2, mi2 sol2_mi2 re2, mi2 si la sol la

mi2 sol2 la2, sol2 la2 re2 mi2, do2 mi2_sol2 re2 si son mi la

mi2 sol2 la2, sol2 la2 re2 mi2, mi2 sol2_mi2 re2, mi2 si la sol la

mi2 sol2 la2, sol2 la2 re2 mi2, mi2 sol2 do2 re2, mi2 sol2 re2 mi2, re2 mi2 sol2 do3 sol2 la2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon