Cảm Âm (Sáo C5) Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh – Châu Đăng Khoa

cover

Bố cục: A1 – A2 – B

[A1]
do2 mi2, si mi2, la_sol mi
do2 mi2, si mi2, do2_sol2 mi2
do2 mi2, si mi2, la_sol mi
mi fa do2 si sol la

[A2]
do2 mi2, si mi2, la_sol mi
do2 mi2, si mi2, do2_sol2 mi2
do2 mi2, si mi2, la_sol mi
sol la la mi2 re2 si la…

[B]
do2 si_do2 re2 sol mi2_fa2 mi2_re2 do2,
do2 si_do2 re2 sol mi2…
do2 si_do2 re2 sol mi2_fa2 mi2_re2 do2,
do2_si la mi2 re2 sol la…
do2_si la mi2 re2 si la…


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon