Cảm Âm (Sáo C5) Thằng Cuội – Lê Thương

Bố cục: A1 – B – A2

[A1]
fa2_re2 do2, re2 fa, do2 la la_sol la.
do2 mi re_fa do
fa re_fa sol_la fa…

[B]
fa_sol do2, do2 do2_re2 fa_sol do2…
do2_re2 fa2, fa2 fa2_sol2 do2_re2 fa2…

[A2]
fa2_re2 do2, re2 fa, do2 la la_sol la.
do2 mi re_fa do
fa re_fa sol_la fa…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon