Cảm âm (Sáo C5) Gặp Mẹ Trong Mơ – Nhạc Mông Cổ – Sáo Trúc Nguyễn Quyết

Bố cục: A – B – A – B (Nhạc dạo giữa) A – B – B

[A]

re re re re_la sol… sol mi mi fa_mi re

re re re re_la sol… do2 do2 do2 re2_la la

la la re2 do2_re2 re2… re2 do2_re2 do2_la sol

fa fa fa fa do2 la_do2 sol_la re

[B]

la la la la_fa2 re2… do2_re2 do2_la sol

fa fa fa fa do2 la_do2 sol_la re

[A]

re re re re_la sol… sol mi mi fa_mi re

re re re re_la sol… do2 do2 do2 re2_la la

la la re2 do2_re2 re2… re2 do2_re2 do2_la sol

fa fa fa fa do2 la_do2 sol_la re

[B]

la la la la_fa2 re2… do2_re2 do2_la sol

fa fa fa fa do2 la_do2 sol_la re

(NHẠC DẠO GIỮA)

[A]

re re re re_la sol… sol mi mi fa_mi re

re re re re_la sol… do2 do2 do2 re2_la la

la la re2 do2_re2 re2… re2 do2_re2 do2_la sol

fa fa fa fa do2 la_do2 sol_la re

[B]

la la la la_fa2 re2… do2_re2 do2_la sol

fa fa fa fa do2 la_do2 sol_la re

[B]

la la la la_fa2 re2… do2_re2 do2_la sol

fa fa fa fa do2 la_do2 sol_la… do2 re2…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon