Cảm Âm (Sáo C5) Thần Thoại – Nhạc Hoa

Bố cục: A1 – A2 – B – C

[A1]
re la mi, re mi fa sol la
re re2 do2 re2 do2 sol la
re re2 do2 sol la sib la fa
re la sol mi re

[A2]
re la mi, re mi fa sol la
re re2 do2 re2 do2 sol la
re re2 do2 sol la sib la fa
re la sol mi re…

[B]
re mi fa sol la fa mi re do
re fa sol la la
re mi fa sol la fa mi re do
re fa sol fa fa
re mi fa sol la fa mi re do
re fa sol la la
re mi fa sol la fa mi re do
re fa sol fa fa

[C]
fa fa sol la fa mi re do
re fa mi do re…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon