Cảm Âm (Sáo C5) Nữ Nhi Tình (Tây du ký) – Nhạc Hoa

Bố cục: A – B – A

[A]
do_re fa, sol la_mi re_do re…
fa_sol la, do2 re2_fa sol_sib la…
la_do2 re2, do2 re2
re_la sol, fa sol
sol_la do, re mi_sol la_re re_fa…

[B]
do2 do2_re2 fa2_mi2 re2_do2 re2…
do2 do2_re2 fa2_mi2 re2_do2 la…

[A]
do_re fa, sol la_mi re_do re…
fa_sol la, do2 re2_fa sol_sib la…
la_do2 re2, do2 re2
re_la sol, fa sol
sol_la do, re mi_sol la_re re_fa…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon