Cảm Âm (Sáo C5) Có Chàng Trai Viết Lên Cây – Phan Mạnh Quỳnh

cover

Bố cục: A1 – A2 – B1 – B2 (Nhạc dạo giữa) A3 – A4 – B1 – B2C

[A1]
la sol la do2 la la, sol la la la do2 do2
la sol la do2 la la, sol la la la do2 do2
la sol la sol la re re fa re fa_re.
la sol la sol la la re fa.

[A2]
la sol la do2 la la, sol la la la do2 do2
la sol la do2 la la, sol la la la do2 do2
la sol la sol la re re fa re sol fa_re.
la sol la sol la do2 sol fa sol la re fa.

[B1]
do2 mi2 sol2 fa2 fa2 fa2 mi2 fa2,

do2 fa2 fa2 fa2 mi2 fa2 fa2 fa2 do2 sol2 mi2 mi2 re2 mi2 do2_la.
mi2 mi2 re2 mi2, do2 la re2 fa2 fa2 la fa2 re2.
fa2 fa2 fa2 fa2, fa2 sol2 do2 do2 do2 do2 sib do2 re2.

[B2]
do2 mi2 sol2 fa2 fa2 fa2 mi2 fa2,

do2 fa2 fa2 fa2 fa2 fa2 sol2 sol2 fa2 la2 mi2 mi2 re2 mi2 do2_la.
mi2 re2 re2 mi2 do2 la re2 fa2 fa2 la fa2 re2.
fa2 fa2 fa2 fa2, fa2 sol2 do2 do2 do2 sib sib fa fa.

(NHẠC DẠO GIỮA)

[A3]
la sol la do2 la la, sol la la la do2 do2
la sol la do2 la la, sol la la la do2 do2
la sol la sol la re re fa re sol fa_re.
la sol la sol la la re fa.

[A4]
la sol la do2 la la, sol la la la do2 do2
la sol la do2 la la, sol la la la do2 do2
la sol la sol la do2 re fa re sol fa_re.
la sol la sol la do2 la do2 la do2 fa_re.
la sol la sol la do2 sol fa sol la re fa.

[B1]
do2 mi2 sol2 fa2 fa2 fa2 mi2 fa2,
do2 fa2 fa2 fa2 mi2 fa2 fa2 fa2 do2 sol2 mi2 mi2 re2 mi2 do2_la.
mi2 mi2 re2 mi2, do2 la re2 fa2 fa2 la fa2 re2.
fa2 fa2 fa2 fa2, fa2 sol2 do2 do2 do2 do2 sib do2 re2.

[B2]
do2 mi2 sol2 fa2 fa2 fa2 mi2 fa2,
do2 fa2 fa2 fa2 fa2 fa2 sol2 sol2 fa2 la2 mi2 mi2 re2 mi2 do2_la.
mi2 re2 re2 mi2 do2 la re2 fa2 fa2 la fa2 re2.
fa2 fa2 fa2 fa2, fa2 sol2 do2 do2 do2 sib sib fa fa.

[C]
la sol la do2 la la…
sol la la la do2 do2…
la sol la do2 la la…
sol la la la do2 do2…
la sol la do2 la la…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon