Cảm Âm (Sáo C5) Chờ Người Nơi Ấy – Uyên Linh – Sáo Trúc Nguyễn Quyết

Bố cục: A A B A

[A1]

re re la la mi, fa_mi re re la la mi

re re la la mi, fa_mi re re do do re

[A2]
re re la la mi, fa_mi re re la la mi

re re la la mi, fa_mi re re do do re

[B1]

fa la do2 re2… re mi_fa do2 re2 la, re mi_fa sol la mi mi re

fa la do2 re2… re mi_fa do2 re2 la, re mi_fa sol la mi mi re

[B2]

fa la do2 re2… re mi_fa do2 re2 la, re mi_fa sol la mi mi re

fa la do2 re2… re mi_fa do2 re2 la, re mi_fa sol la mi mi re

[A3]
re re la la mi, fa_mi re re la la mi

re re la la mi, fa_mi re re do do re

1 thoughts on “Cảm Âm (Sáo C5) Chờ Người Nơi Ấy – Uyên Linh – Sáo Trúc Nguyễn Quyết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon