Cảm Âm (Sáo C5) – Tướng Quân – Nhật Phong – Sáo Trúc Nguyễn Quyết

Bố cục: Intro – A – A – B – B – (Nhạc dạo giữa) – Lặp lại cả bài

[Intro]

la… la fa2 mi2 re2 la , sol… sol la sol fa re

la… la fa2 mi2 re2 la , sol… sol la sol fa re

[A]

re mi sol la, la la la sol la do2 la

re mi fa la sol, sol sol sol mi sol mi re

re mi sol la, la la la sol la do2 la

re mi fa la sol, sol sol sol mi fa mi re

[A]

re mi sol la, la la la sol la do2 la

re mi fa la sol, sol sol sol mi sol mi re

re mi sol la, la la la sol la do2 la

re mi fa la sol, sol sol sol mi fa mi re

[B]

fa sol la fa re2 re2 re2 do2 re2 do2 la sol

sol la do2 re2 do2 do2 do2 do2 do2 la sol sol_la

fa sol la fa re2 re2 re2 do2 re2 do2 la sol

sol la do2 re2 do2 do2 re2 mi2 mi2 re2 do2 do2_re2

[B]

fa sol la fa re2 re2 re2 do2 re2 do2 la sol

sol la do2 re2 do2 do2 do2 do2 do2 la sol sol_la

fa sol la fa re2 re2 re2 do2 re2 do2 la sol

sol la do2 re2 do2 do2 re2 mi2 mi2 re2 do2 do2_re2

(Nhạc dạo giữa)

LẶP LẠI CẢ BÀI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon