Cảm Âm (Sáo C5) – Hành Trình Trên Đất Phù Sa – Sáo Trúc Nguyễn Quyết

Bố cục: A – B – A – C – A – B – A – A’

[A]

re2 re2 re2, fa2 re2 do2, la do2

re2 re2 re2, fa2 re2 do2, la son la

re fa sol, la re2 re2_do2 la, sol fa sol la

do2 re2 re2_fa2 la, sol fa la mi, fa mi re

[B]

fa2 fa2 la, fa2 fa2 la do2 re2

la la re, la si la re fa sol

la re2 mi2, mi2_sol2 la mi2 sol2 mi2 re2

si la sol, fa sol la re

re fa sol, fa sol la do2_re2

[A]

re2 re2 re2, fa2 re2 do2, la do2

re2 re2 re2, fa2 re2 do2, la son la

re fa sol, la re2 re2_do2 la, sol fa sol la

do2 re2 re2_fa2 la, sol fa la mi, fa mi re

[C]

re fa sol, fa sol la re2

re2 la sol, la son fa, la do2 la sol fa sol

do2 do2 la, sol fa sol la la sol fa re fa re

la do2 re2 fa2 la do2 re2

la2 do3 la2, sol2 fa2 sol2

do fa, re do do la, do fa re re2

[A]

re2 re2 re2, fa2 re2 do2, la do2

re2 re2 re2, fa2 re2 do2, la son la

re fa sol, la re2 re2_do2 la, sol fa sol la

do2 re2 re2_fa2 la, sol fa la mi, fa mi re

[B]

fa2 fa2 la, fa2 fa2 la do2 re2

la la re, la si la re fa sol

la re2 mi2, mi2_sol2 la mi2 sol2 mi2 re2

si la sol, fa sol la re

re fa sol, fa sol la do2_re2

[A]

re2 re2 re2, fa2 re2 do2, la do2

re2 re2 re2, fa2 re2 do2, la son la

re fa sol, la re2 re2_do2 la, sol fa sol la

do2 re2 re2_fa2 la, sol fa la mi, fa mi re

[A’]

re fa sol, la re2 re2_do2 la, sol fa sol la

do2 re2 re2_fa2 la, sol fa la mi, fa mi re…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon