Cảm Âm (Sáo C5) – Cô Gái Mở Đường – Xuân Giao – Sáo Trúc Nguyễn Quyết

Bố cục: A – B – Nhạc dạo giữa – A – B’

[A]

la do2 fa re fa, do2 do2, re2 re2

re2_fa2 fa2 re2, re2_do2 la do2 re2_do2 sol

sol la la, la do2 do2 re fa

fa sol fa re do, do fa sol do2 do2

[B]

re2, fa2 re2 re2 fa2, re2 do2 re2, do2 la do2 re2 do2 la

re, sol sol la sol fa, fa do2 la, sol fa sol fa re

re2 re2, re2_do2 la, do2 do2 re re2

re2 re2, re2_do2 re2, re2 do2 la do2 re2 do2 sol

la do2 la, la do2 do2 re fa

sol la do2 la son fa, re re2, re2 do2 re2

sol la sol, fa la sol la do2 re…

(Nhạc dạo giữa)

[A]

la do2 fa re fa, do2 do2, re2 re2

re2_fa2 fa2 re2, re2_do2 la do2 re2_do2 sol

sol la la, la do2 do2 re fa

fa sol fa re do, do fa sol do2 do2

[B’]

re2, fa2 re2 re2 fa2, re2 do2 re2, do2 la do2 re2 do2 la

re, sol sol la sol fa, fa do2 la, sol fa sol fa re

re2 re2, re2_do2 la, do2 do2 re re2

re2 re2, re2_do2 re2, re2 do2 la do2 re2 do2 sol

la do2 la, la do2 do2 re fa

sol la do2 la son fa, re re2, re2 do2 re2

sol la sol, fa la sol la do2 re

sol la sol, fa la do2 fa2 sol2 fa2_re2…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon