Cảm Âm (Sáo C5) – Đội Kèn Tí Hon – Phan Huỳnh Điểu – Sáo Trúc Nguyễn Quyết

Bố cục: A – A’ – (Nhạc dạo giữa) – A – A’

[A]

sol re sol, sol re sol, re sol

re re re re sol, si la sol, si la

la sol la, si la sol la si

sol sol sol la si, si sol la re sol

[A’]

sol re sol, sol re sol, re sol

re re re re sol, si la sol, si la

la sol la, si la sol la si

sol sol sol la si, si sol la re sol…

(Nhạc dạo giữa)

[A]

sol re sol, sol re sol, re sol

re re re re sol, si la sol, si la

la sol la, si la sol la si

sol sol sol la si, si sol la re sol

[A’]

sol re sol, sol re sol, re sol

re re re re sol, si la sol, si la

la sol la, si la sol la si

sol sol sol la si, si sol la re sol…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon