Cảm Âm (Sáo C5) – Ngày Đầu Tiên – Đức Phúc X Khắc Hưng – Sáo Trúc Nguyễn Quyết

Bố cục: A – B – (Nhạc dạo giữa) A’ – B

[A]

mi fa sol fa, mi fa, mi re

do do do re mi, mi re, mi do

mi fa sol fa, sol fa, mi re, re do do re mi

do2 si sol mi mi, fa re fa re fa mi2 re2

sol sol la do2 re2, re2 do2 do2 re2 mi2 do2

la si do2, la do2 do2 la do2 re, do2 mi2 re2 do2

[B]

re2 mi2 fa2, mi2 fa, sol2 mi2 re2

do2 do2 do2 re2 mi2, re2 mi2, sol2 re2 do2

re2 mi2 fa2, mi2 fa2, sol2 mi2, re2 do2 re2 mi2

re2 mi2 fa2, mi2 fa, sol2 mi2 re2

do2 do2 do2 re2 mi2, re2 mi2, sol2 re2 do2

re2 mi2 fa2, mi2 fa2, mi2 re2, do2 do2 re2 do

(Nhạc dạo giữa)

[A’]

do2 si sol mi mi, fa re fa re fa mi2 re2

sol sol la do2 re2, re2 do2 do2 re2 mi2 do2

la si do2, la do2 do2 la do2 re, do2 mi2 re2 do2

[B]

re2 mi2 fa2, mi2 fa, sol2 mi2 re2

do2 do2 do2 re2 mi2, re2 mi2, sol2 re2 do2

re2 mi2 fa2, mi2 fa2, sol2 mi2, re2 do2 re2 mi2

re2 mi2 fa2, mi2 fa, sol2 mi2 re2

do2 do2 do2 re2 mi2, re2 mi2, sol2 re2 do2

re2 mi2 fa2, mi2 fa2, mi2 re2, do2 do2 re2 do

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon