Cảm Âm (Sáo C5) – Inh Lả Ơi – Dân ca Thái – Sáo Trúc Nguyễn Quyết

Bố cục: A – B

[A]

la mi_sol la, sol sol_mi re

la mi re mi la la_ sol mi_ sol

re mi la mi sol sol_mi re

la mi_ sol la sol sol_ mi sol

[B]

la mi_sol la, sol sol_mi re

la mi re mi la la_ sol mi_ sol

re mi la mi sol sol_mi re

la mi_ sol la sol sol_ mi sol

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon