Cảm Âm (Sáo C5) Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi – Nhạc Hoa

cover

Bố cục: A1 – A2 – B – A3

[A1]
do fa, la do2, fa mi, la do2
do2 re2, mi2 fa2 re2 do2,
la_sol fa, fa fa
la_sol fa, fa fa
sol_la sol, fa re la sol…

[A2]
do fa, la do2, fa mi, la do2
do2 re2, mi2 fa2 re2 do2,
la_sol fa, fa fa
la_sol fa, fa fa
sol_la sol, re mi sol fa…

[B]
do2 la, sol fa do2 mi,
re_mi re, mi re do la,
do2 la, sol fa do2 mi,
re_mi fa, fa fa sol_la sol.

[A3]
do fa, la do2, fa mi, la do2
do2 re2, mi2 fa2 re2 do2,
la_sol fa, fa fa
la_sol fa, fa fa
sol_la sol, re mi sol fa…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon