Cảm âm (Sáo C5) – Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu – Trần Tiến

Bố cục: A – B – C – Nhạc dạo – A – B – C – D

[A]
re re sol la la sol do2 la sol la
fa fa sol sol, do do re re
re re sol la la sol do2 la sol la
fa fa sol sol, do do fa fa

[B]
la la do2 do2, do2 sib re2 sib la sol
re sol, re sol la do2 la sol la
la la do2 do2, do2 sib re2 sib la sol
re sol, re sol la do2 la sol fa,
mi2 re2 do2, mi2 sol2 la do2 re2

[C]
re2, mi2 re2, mi2 re2, mi2_fa2 mi2 re2 do2
fa do2 do2 la fa2 re2 do re2
si re2 si la sol re2, re re2 si la
sol, la sol, la sol, sib la mi_sol la
la do2 do2, la mi2_fa2 mi2 re2….

[Nhạc dạo]
la, re sol la do2 la…. sol, sol fa mi re re….
la, re sol la do2 la…. la re2 sol2 mi2 re2 do2….la do2, la re2…..

[A], [B], [C] (Lập lại)

[D]
la la do2 do2, fa fa. la la re2 re2, la la
la la do2 do2, fa fa. la la re2 re2
re2 re2 fa2 re2 fa2 re2 fa2, fa2 mi2 mi2 re2 la re2 mi2
re2 re2 fa2 re2 fa2 re2 fa2, fa2 mi2 mi2, la fa2 mi2 re2…
la la do2 do2, fa fa. la la re2 re2, la la
la la mi2 mi2, la la re2 re2
la la mi2 mi2…., la la re2 re2…..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon