Cảm âm Từ Đó (ca sỹ: Phan Mạnh Quỳnh) – sáo C5

[A]
fa_sol la_sol do2 la re2_do2 la_sol fa, fa_sol la_sol do2 fa sol do…
fa_sol la la_sol do2 la re2_do2 la_sol fa, re_do fa fa sol fa fa.
..

[B]
sol fa sol fa_sol la_sol fa_mi re, re_do fa fa sol fa_sol la_sib do2 fa,
sol fa sol fa_sol la_sol fa_mi re, re_do fa fa fa sol sol…

[A’]
fa_sol la_sol do2 la re2_do2 la_sol fa, fa_sol la_sol do2 fa sol do…
fa_sol la la_sol do2 la re2_do2 la_sol fa, re_do fa fa sol fa fa.
..


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon